Operačný program výskum a vývoj Tlačiť
Napísal projekt_admin   
Pondelok, 04 Január 2010 10:49
  • OPVaV - 2008/5.1/02 - SORO
    Podpora infraštruktúry Trnavskej univerzity v Trnave za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

  • OPVaV-2009/5.1/03-SORO
    Dokončenie modernizácie infraštruktúry Trnavskej univerzity v Trnave pre zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu

 
Posledná úprava Piatok, 15 Máj 2015 18:41