.
Štvrtok 24. mája 2018     

Home Operačný program vzdelávanie OPV-2012/1.2./05-SORO
OPV-2012/1.2./05-SORO PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 15 Júl 2014 07:08

Názov projektu :  Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave

ITMS kód projektu: 26110230092

Miesto realizácie projektu: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

Kód výzvy: OPV-2012/1.2./05-SORO

Doba trvania projektu :  10/2013- 09/2015

Celkové výdavky projektu :  1 054 707,30,- EUR

 

Aktivity projektu :

1.1.

Fáza 1- Filozofia - tvorba programu  v angličtine a tvorba vzdelávacích obsahov v slovenčine

Cieľom tejto aktivity je pripraviť obsahovú a metodologickú náplň študijného programu Filozofia v anglickom jazyku, pripraviť riešiteľský kolektív na tvorbu a tvorba študijných materiálov a vzdelávacích obsahov v slovenskom a anglickom jazyku.

 

 

1.2.

Fáza 2 - Filozofia - tvorba programu v angličtine a tvorba programu v angličtine a tvorba vzdelávacích obsahov v slovenčine

Cieľom tejto aktivity je dotvoriť obsahovú náplň predmetov študijného programu Filozofia v anglickom jazyku a vzdelávacích obsahov v slovenskom a anglickom jazyku.

 

 

1.3.

Fáza 1 - Geriatrické ošetrovateľstvo - tvorba študijného programu

Cieľom tejto aktivity je pripraviť obsahovú a metodologickú náplň kreovaného študijného programu Geriatrické ošetrovateľstvo  a pripraviť riešiteľský kolektív na tvorbu študijných materiálov.

 

 

1.4

Fáza 2 - Geriatrické ošetrovateľstvo - tvorba študijného programu

Cieľom  aktivity je vytvoriť študijné materiály pre predmety nového študijného programu Geriatrické ošetrovateľstvo , vypracovať recenzné posudky vytvorených materiálov, zapracovať výsledky recenzovania a vypracovať žiadosť o akreditáciu.

 

 

2.1.

Jazyková príprava učiteľov na TU

Cieľom aktivity je odborne pripraviť vysokoškolských učiteľov na zvládnutie úlohy výučby predmetov

v anglickom jazyku.

 

 

2.2.

Podpora nových doktorandov na FF  TU

Cieľom tejto aktivity je podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji  formou vytvorenia doktorandských miest na Filozofickej fakulte Trnavskej  univerzity.

 

 

2.3

Podpora nových doktorandov na FZ a SP  TU

Cieľom aktivity je podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji formou vytvorenia nových

Doktorandov na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce  trnavskej univerzity

 

 

3.1.

Zatraktívnenie štúdia a internacionalizácia prostredníctvom zapojenia zahraničných expertov

Cieľom aktivity je zatraktívnenie  štúdia  a jeho internacionalizácia prostredníctvom zapojenia

zahraničných expertov do procesu výučby a zahraničnej spolupráce na Filozofickej fakulte TU

 
bottom


© 2010 Trnavská Univerzita v Trnave, všetky práva sú vyhradené.