.
Štvrtok 24. mája 2018     

Home Operačný program vzdelávanie OPV-2009/1.2/01/-SORO
OPV-2009/1.2/01-SORO PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 13 Október 2010 14:15

Skvalitnenie vysokoškolského vzdelávanie prípravou nových študijných programov. Na Právnickej fakulte vznikne študijný odbor Medzinárodné a európske právo. Na filozofickej fakulte vzniknú dva študijné programy. „Mediavalistika“ a „Kognitívne štúdia“.


Informácia o realizácii aktivít projektu:

 

1.  Medzinárodné a európske právo
2.  Kognitívne štúdiá
       - Výstupy
3.  Medievalistika
       - Výstupy

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ITMS kód : 26110230028

Druh projektu : Dopytovo  - orientovaný  projekt
Kód výzvy  OPV a V- 2009 /1.2./01-SORO
Doba trvania projektu : 06/2010-05/2013
Celkové výdavky projektu :  1 051 505,51 €
Cieľ projektu :  Skvalitniť vysokoškolské vzdelávanie prípravou nových  študijných programov        s ohľadom na meniace sa potreby trhu práce  a vedomostnej spoločnosti
Špecifický cieľ projektu 1 : Rozšírenie a skvalitnenie ponuky študijných programov na Filozofickej fakulte
Špecifický cieľ projektu 2 : Rozšírenie a skvalitnenie ponuky študijných programov  na právnickej fakulte
Aktivity :     1.1. Úvodná fáza prípravy nového študijného programu  v anglickom jazyku
                          Medzinárodné a európske právo
                   1.2. Tvorba študijných materiálov pre študijný program v anglickom jazyku
                          Medzinárodné a európske právo
                   1.3. Záverečná fáza prípravy nového študijného programu  v anglickom jazyku
                          Medzinárodné a európske právo
                   1.4. Jazyková príprava učiteľov na Právnickej fakulte
                   2.1. Úvodná fáza prípravy nového študijného programu  v anglickom jazyku
                          Kognitívne štúdiá
                   2.2 Tvorba študijných materiálov pre študijný program v anglickom jazyku
                          Kognitívne štúdiá
                   2.3.  Záverečná fáza prípravy nového študijného programu  v anglickom jazyku     
                          Kognitívne štúdiá 
                   2.4. Úvodná fáza prípravy nového študijného programu  Medievalistika
                   2.5.  Tvorba študijných materiálov pre študijný program  Medievalistika
                   2.6.  Záverečná fáza prípravy nového študijného programu  Medievalistika
                   2.7. Jazyková príprava učiteľov na Filozofickej fakulte

 

Posledná úprava Pondelok, 03 Jún 2013 09:08
 
bottom


© 2010 Trnavská Univerzita v Trnave, všetky práva sú vyhradené.