.
Štvrtok 24. mája 2018     

Home Operačný program vzdelávanie OPV-2009/1.2/01/-SORO
OPV-2009/1.2/01-SORO PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 13 Október 2010 14:15

Názov projektu : „Zefektívnenie správy a riadenia  s využitím  moderných technológií“

ITMS kód projektu :  26110230027

Druh projektu : Dopytovo orientovaný

Kód výzvy : OPV -2019/1.2/01-SORO

Doba trvania projektu: 08/2010-01/2014

Celkové výdavky projektu : 1 001 312,18,-€

Cieľ projektu : Zefektívniť správu a riadenie univerzity využitím moderných technológií a

zavedením vnútorného modelu kvality

 

Špecifický cieľ projektu 1 :

Podporovať princíp kultúry kvality na Trnavskej univerzite

 

Špecifický cieľ projektu 2:

Zefektívniť manažment univerzity využitím informačno-komunikačných

technológií

 

Aktivity projektu :

1.1. Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie správy a riadenia univerzity

pomocou inovatívnych technológií

Cieľ aktivity: zaviesť informačný systém pre správu a manažment,  ktorý zefektívni:

- správu procesov,

-  správu elektronických dokumentov,

-  správu registratúry a

-  správu elektronických formulárov.

 

1.2. Pripraviť vedúcich pracovníkov univerzity pre využívanie nového systému

správy a manažmentu

Cieľ aktivity : Vytvoriť podmienky pre zaškolenie pracovníkov vysokej školy, ktorí

budú pracovať s novým informačným systémom pre správu a manažment.

Zároveň vytvoriť dlhodobo efektívnu prácu manažmentu VŠ so zavádzanými

systémami pomocou kvalitnej learningovej príručky.

 

2.1. Podpora princípu kultúry kvality na Trnavskej univerzite implementáciou

modelu CAF

Cieľ aktivity : Podporovať princíp kultúry kvality na Trnavskej univerzite vzdelávaním všetkých manažérov súčastí univerzity o systéme manažérstva kvality (model CAF),  tréningom mäkkých zručností, vydaním manuálu kvality a publikácie o zavedení systému kvality na univerzite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava Pondelok, 12 August 2013 09:56
 
bottom


© 2010 Trnavská Univerzita v Trnave, všetky práva sú vyhradené.