.
Štvrtok 24. mája 2018     

Home Operačný program výskum a vývoj OPVaV-2009/5.1/03-SORO
Tlačiť E-mail
Napísal projekt_admin   
Sobota, 10 Júl 2010 10:16

PODPORUJEME VÝSKUMNÉ AKTIVITY NA SLOVENSKU

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov 


agentura_ms_psfeu_80b

Operačný program V aV

Zástava EU
Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

Doba ukončenia projektu bola predĺžená do 31.8.2012 pre aktivity 1.1. a podporné činnosti.

Výzva OPVaV-2009/5.1/03-SORO

 • Názov projektu: Dokončenie modernizácie infraštruktúry Trnavskej univerzity v Trnave pre zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu
 • Doba riešenia projektu: 07/2010 - 06/2012
 • Cieľ projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na Trnavskej univerzite dokončením investícií hmotnej infraštruktúry a modernizácie informačno-komunikačných systémov
  • Špecifický cieľ projektu 1: Pokračujúce skvalitnenie podmienok na realizáciu dôstojného a moderného vzdelávania rekonštrukciou a modernizáciou hmotnej infraštruktúry TU 
  • Špecifický cieľ projektu 2: zvýšenie kvality vzdelávacieho, pedagogického a vedeckého – výskumného procesu modernizáciou existujúcej a zavádzaním novej IKT infraštruktúry TU
 • Aktivity projektu:
  • Rekonštrukcia obvodového plášťa a fasády Trnavskej univerzity – II. etapa
  • Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti univerzitnej isete a vybudovanie záložného dátového centra
  • Vybavenie učební, laboratórií a videokonferenčných miestností prostriedkami IKT
  • Modernizácia a integrácia komponentov IKT a informačných systémov, implementácia virtuálnej učebne
 • Celkové výdavky projektu: 5 852 320,38 €
Posledná úprava Streda, 05 September 2012 09:42
 
bottom


© 2010 Trnavská Univerzita v Trnave, všetky práva sú vyhradené.