.
Štvrtok 24. mája 2018     

Prihlásenie
Home Operačný program výskum a vývoj OPVaV-2008/5.1/02-SORO
Tlačiť E-mail
Napísal projekt_admin   
Pondelok, 04 Január 2010 12:52

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

European Regional Development Fund


Agentura MS pre SFEU

Operačný program V aV

Zástava EU
Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Projekty Trnavskej univerzity

Výzva OPVaV - 2008/5.1/02-SORO

 • Názov projektu: Podpora infraštruktúry Trnavskej univerzity v Trnave za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
 • Doba riešenia projektu: 07/2009 - 06/2011 
 • Cieľ projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na Trnavskej univerzite prostredníctvom investícií do hmotnej infratruktúry 
 • Aktivity projektu:
 • Stavebné práce na rekonštrukcii a modernizácii Filozofickej fakulty TU
 • Optické prepojenie medzi budovami Centrum Adalbertinum a hlavným komunikačným uzlom na rektoráte
 • Inštalácia a konfigurácia hardvérových komponentov komunikačnej siete
 • Implementácia dynamickej serverovej infraštruktúry pre zavedenie virtualizačných technológií
 • Inštalácia nových tenkých klientov, počítačov a vybavenie učební prostriedkami IKT
 • Modernizácia a integrácia nástrojov informačno-komuničných technológií a systémov
 • Celkové výdavky projektu: 5 192 888,66 € (156 440 963,89 Sk)

Posledná úprava Utorok, 29 November 2011 14:05
 
bottom


© 2010 Trnavská Univerzita v Trnave, všetky práva sú vyhradené.