.
11. decembra 2018     

Prihlásenie
Home
Napísal projekt_admin   

EURÓPSKY  FOND  REGIONÁLNEHO  ROZVOJA

European Regional Development Fund

 

Agentura MS pre SFEU

Operačný program V aV

op_vz

Zástava EU

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja
eu_zastava_120
Európska únia
Európsky sociálny fond

 

Európsky fond  regionálneho rozvoja  (EFRR)

Cieľom EFRR je posilniť hospodársku a sociálnu kohéziu v rámci Európskej únie vyrovnávaním regionálnej nerovnováhy. V stručnosti EFRR financuje:

  • priamu pomoc na investície do spoločností (najmä MSP) s cieľom vytvárať trvalo udržateľné pracovné miesta
  • infraštruktúry spojené najmä s výskumom a inováciou, telekomunikáciami, životným prostredím, energetikou a dopravou
  • finančné nástroje (fondy rizikového kapitálu, fondy miestneho rozvoja atď.) s cieľom podporiť regionálny a miestny rozvoj a pomáhať v spolupráci medzi mestami a regiónmi
  • opatrenia technickej pomoci

EFRR možno využívať v rámci troch nových cieľov regionálnej politiky:

  • konvergencia
  • regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
  • európska územná spolupráca
Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným finančným nástrojom Európskej únie na podporu zamestnanosti v členských štátoch a na propagáciu hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Výdavky ESF predstavujú okolo 10 % celkového rozpočtu EÚ.

ESF je jedným zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú určené na zvyšovanie sociálnej súdržnosti a hospodárskeho blahobytu vo všetkých regiónoch únie.


 
bottom


© 2010 Trnavská Univerzita v Trnave, všetky práva sú vyhradené.